Psychisch sociale arbeidsbelasting (PSA)

Taboe op ongewenst gedrag doorbreken

 

"Als directeuren, leidinggevenden roepen, 'bij ons gebeurt niets, mijn deur staat altijd open', dan begin ik mij zorgen te maken. Bij veel bedrijven is er nog veel mis als het gaat om sociaal veilige werkplekken." 

Aan het woord Leo Keuvelaar'. In zijn bedrijf treedt hij op als adviseur  en opleidingsdeskundige. Volgens Keuvelaar is het een landelijke problematiek, maar heerst er nog steeds een taboe. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat één op de zes medewerkers last heeft van ongewenst gedrag. De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht een beleid te voeren dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting of te wel PSA. " Werkgevers proberen daar wel aan te voldoen door een interne vertrouwenspersoon aan te stellen, maar vaak is dit iemand van de afdeling P&O die later mee beslist of een contract wel of niet verlengd wordt". 

Het is lastig om daar als medewerker heen te stappen. Hierdoor gaan nog teveel mensen met buikpijn naar hun werk", vervolgt hij. Pesten, roddelen, kwaadspreken, machtsgebruik en (seksuele) intimidatie. Het zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag. 

"Het is nog steeds de grootste reden voor verzuim op werk. Veel bedrijven hebben niets op papier, terwijl ze verplicht zijn een klachtenregeling te hebben. Met KOI  hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij gemeentelijke instellingen, grote- en middelgrote bedrijven en zorginstellingen. Het is voor mensen lastig om de stap te zetten, maar uiteindelijk heeft zowel de werkgever als de werknemer baat bij een gezonde, veilige en goede werkomgeving. Landelijk is het echt een onderwerp dat nog te weinig aandacht krijgt. Ongewenste omgangsvormen beschadigden volwassen en kinderen op scholen en verenigingen, zelfs zo erg, dat men niet verder wil en kan. Soms met dramatische gevolgen. Het dragen van je rugzakje is niet bepaald stimulerend. Je bagagedrager  is de "last" die je meedraagt in je leven, ruim deze op", stelt Leo Keuvelaar. 

Keuvelaar wil dit onderwerp graag landelijk onder de aandacht brengen , omdat hij denkt dat het nodig is. "Er zijn grote en kleine bedrijven met veel medewerkers . Daar komt pesten gewoon voor. Mensen zien vaak niet wat dat met iemand doet en vaak weten leidinggevenden niet wat ze er mee aan moeten. Zelfs bespreekbaar maken, blijkt in veel gevallen al erg lastig. Zo zijn veel werkgevers bang voor imagoschade. Het houdt een taboe in stand. Wij geven  presentaties over zakelijke en sociale integriteit. Door het alleen al bespreekbaar te maken, geeft het de medewerker vertrouwen dat de werkgever het belangrijk vindt." 

Doordat wij samenwerken met de stichting pesten op de werkvloer, onze ruime ervaring op dit gebeid en onze op maat gemaakte trainingen kunnen wij hulp bieden.

Samen met u maken wij een plan van aanpak.