Transport Criminaliteitspreventie (Code 95)

In 2015 is het aantal ladingdiefstallen in Nederland 20% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Werd in 2014 nog 381 keer aangifte gedaan van (een poging tot) ladingdiefstal, in 2015 was dat 303 keer. Ook het aantal aangiftes van diefstal van een compleet voertuig daalde van 200 in 2014 tot 159 in 2015. In 30 gevallen betrof dat een voertuig mét lading, 129 maal ging het om een voertuig zonder lading. Deze ontwikkeling is zonder twijfel mede het gevolg van de samenwerking die het bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie (OM) het afgelopen jaar verder hebben verstevigd.


Wat is transportcriminaliteit?
Lading- en voertuigdiefstallen, diefstallen van diesel en voertuigonderdelen, overvallen, vandalisme, agressie en geweld zijn incidenten waar chauffeurs de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad.

Met transportcriminaliteit wordt dus niet alleen diefstal van goederen bedoeld. Soms worden hele vrachtauto's, aanhangers en opleggers ontvreemd. Het doel hiervan kan zijn om in het bezit te komen van de lading (voertuig met lading) of om een transportmiddel te bemachtigen waarmee gestolen lading kan worden vervoerd (voertuig zonder lading).Drie categorieën
De politie onderscheidt in de rapportage transportcriminaliteit van het Landelijk Team Transportcriminaliteit (LTT) van de Landelijke Eenheid Politie drie categorieën transportcriminaliteit:

  • ladingdiefstal
  • voertuig met lading
  • voertuig zonder lading

Bij ladingdiefstal richten de dieven zich vooral op goederen die ze relatief eenvoudig kunnen verkopen. Populair zijn onder andere elektronica, kleding, parfum, vlees en metalen.


Trends & Ontwikkelingen
Er zijn in de eerste helft van 2015 in een korte tijd een paar incidenten geweest waarbij een bestuurder van een transportmiddel getracht wordt te stoppen door een bestuurder en/of inzittenden van een bestelbus die voor een transport gaat rijden en dan krachtig gaat remmen, terwijl daar vanuit verkeersveiligheid geen aanleiding toe is. Ook is een tweetal incidenten geweest waarbij vermoed wordt dat de diefstal of poging daartoe al rijdend plaatsvindt.

Het is belangrijk dat uw chauffeurs zich bewust zijn van de gevaren en weten hoe te handelen. Wij hebben een trainer gevonden die vanuit de praktijk  een grote bijdrage kan leveren om veiliger en bewuster op weg te gaan.