W01 (1) Economisch rijden

Doel en doelgroep

Doel van de training is het rijden volgens de principes van het Nieuwe Rijden, om daarmee brandstof te besparen, slijtage te verminderen, de doorstroming te borgen en veilig en comfortabel aan het verkeer deel te nemen. In de theorie komen daartoe de uitgangspunten, principes, achtergronden en werking van het Nieuwe rijden aan bod.

De training is geschikt voor alle beroepschauffeurs.

Opzet training  

De training bestaat uit verplichte theoretische en practische onderwerpen en uit een aantal theoretische onderwerpen in de vrije ruimte.

De theoretische onderwerpen - conform minimumeisen - die aan bod komen zijn :

- Doel van HNR

- Kenmerken van HNR / Wat bereik je ermee / wat bespaar je / Hoe pas je het toe.

- Waarnemen en kijktechnieken

De practische onderwerpen - conform minimumeisen - die aan bod komen zijn :

- Inzicht in eigen rijstijl

- Nulmeting en 2e meting

- Toepassen HNR principes op de openbare weg.

De training wordt aangebodenmet E-learning (dagdeel 1), waarbij de paktijk met 1 cursist per docent per voertuig (dagdeel 2)  wordt uitgevoerd.