W 02 (1) Rijoptimatisatie

Doel en doelgroep

Doel van de training is het zo verantwoord mogelijk rijden en het voorkomen van schades aan voertuigen. Er is in de training aandacht voor onder andere voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met manouvreersituaties en houdingsaspecten bij de chauffeur die de veiligheid kunnen vergroten.

Deze training is geschikt voor alle chauffeurs.

Opzet training

De training bestaat uit verplichte theoretische en practische onderwerpen en uit een aantal theoritische onderwerpen in de vrije ruimte.

De theoretische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen zijn:  

- Rijtechniek, diverse technische kenmerken

- Risicovolle situaties

- Zit en stuurhouding

- Spiegelstand en kijktechnieken

- Krachten van het rijdende voertuig

- Anticiperen

- Verkeersinzicht

- Kennis van passieve en actieve veiligheidssystemen

De practische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen zijn:  

- Rijtechniek ( tijdens het rijden )

- Manouvreren ( tijden het rijden )

- Waarnemen, observeren, concentreren

- Verkeersinzicht

De training wordt aangeboden met E-Learning ( dagdeel 1 ), waarbij de praktijk met 1 cursist per docent per voertuig ( dagdeel 2 ) wordt uitgevoerd.