WO2-1: BBS Behaviour Based Safety volgens CEFIC richtlijn

BBS 

Behaviour Based Safety

 

volgens CEFIC richtlijn
De Behaviour Based Safety volgens CEFIC richtlijn is een cursus die gericht is op chauffeurs die werken in de chemische industrie. De chauffeurs worden getraind ophet gebied van het voorkomen van ongelukken, het vermijden van fouten, het rekening houden met fouten van anderen en weers- en verkeersomstandigheden. Ook is er aandacht voor brandstofbesparing.
BBS maakt onderdeel uit van een systeem voor Veiligheids- en Kwaliteitsonderzoek voor de chemische industrie, genaamd SQAS (Safety and Quality Assessment System).
 

Voor wie:

Chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs categorie C en of CE en chemische producten transporteren.
 

Certificaat

 
De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname. Ook krijgt de deelnemer een persoonlijk beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld.
 
De onderwerpen die theoretisch behandeld worden:
 
• Rijtechniek en diverse technische kernmerken
• Risicovolle situatie
• Zit- en stuurhouding
• Spiegelstand en kijktechnieken
• Krachten van het rijdende voertuig
• Anticiperen
• Verkeersinzicht
• Kennis van passieve en actieve veiligheidssystemen
 
Doelstelling:
 
• Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, teneinde voertuig onder controle te houden. De slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
• Het brandstofverbruik kunnen optimaliseren
De onderwerpen die praktisch behandeld worden:
 
• Rijtechniek
• Manoeuvreren
• Waarnemen, observeren, concentreren
• Verkeersinzicht
 
Doelstelling:
 
• Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, teneinde voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
• Het brandstofverbruik te kunnen optimaliseren
• Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig
 
 
Waarde nascholing: 7 uur