Levensreddend handelen EHBO (Code 95)

 

Dagelijks bevinden er mensen zich in een lichamelijke toestand die levensbedreigend kan zijn. Weet u wat u moet doen in zo'n geval? Deze training geeft de 'first responder' voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties.

 

 

 

Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp

 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen van de ademhaling 
 • stilstand van de bloedsomloop
 • ernstige uitwendige bloedingen
 • shock
 • uitwendige wonden
 • brandwonden
 • kneuzing en verstuiking
 • vergiftiging
 • elektriciteitsongevallen
 • letsels door koude
 • Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
 • Fysieke risico's kunnen voorkomen
 • Noodsituaties kunnen beoordelen

Praktijk
• vervoer korte afstand
• verband-­‐ en hulpmiddelen
• reanimatie en gebruik AED

                

Ongelukken in het verkeer en in ons dagelijkse leven komen veel voor. Ondanks dat het in ons land goed geregeld is komen er toch regelmatig situaties voor waardoor hulp achterwege blijft.Voor een ieder is het belangrijk dat zij weten hoe te moeten handelen.