Leefstijl (Code 95)

Maak medewerkers duurzaam inzetbaar.

Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer en gezondere levensstijl.

De Nederlandse arbeidsmarkt gaat fundamenteel veran- deren waarbij voor het eerst in de geschiedenis er minder mensen beschikbaar zullen zijn voor het werk dat er is. Daarnaast veranderen vraag en aanbod voortdurend onder andere door economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends (bijv. thuiswer- ken en flexwerken).

Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten werknemers te midden van al deze ontwikkelingen langer doorwerken. Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstiger positie op de arbeidsmarkt.