KOI Keuze Opleidings Instituut

De huidige maatschappij legt een grote druk op mensen. KOI ( Keuze Opleidings Instituut ) zorgt dat u zich door persoonlijke ontwikkeling staande kunt houden. Individueel of in een groep, thuis of op het werk.

"KOI traint mensen!"

De praktijkgerichte trainers van KOI ( Keuze Opleidings Instituut ) beschikken over diverse specialismen. Onder meer op het gebied van agressiemanagement, veiligheid, communicatie, leefstijl, teambuilden en tal van andere programma's. De trainers kunnen nazorg bieden, maar vooral ook onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden en kwaliteiten, in combinatie met houding en kennis.

Wie zijn opdrachtgevers van KOI? 

Scholen, sociale diensten, jeugdzorg, politiekorpsen en hulpdiensten, streek- en stadsvervoer, gemeenten, ziekenhuizen, ouderenzorg en GGZ, maar ook commerciële instanties zoals retailbedrijven, beveiligingsbedrijven, voetbalorganisaties enzovoorts. Onze grote kracht is dat wij in korte tijd uw doel kunnen realiseren.
 

Wie volgt een training bij KOI?

Dat kunnen werknemers zijn, of uw kind, maar ook een complete schoolklas, een groep leraren of een management team.

Waarom kiest u voor KOI ?

  • KOI is een erkend leerbedrijf bij diverse instanties.
  • KOI is preferred supplier binnen de GGZ en Ouderenzorg.
  • KOI wordt door het ministerie van binnenlandse zaken gezien als preferred supplier met de training VAARDIG IN VEILIG.( zie onderzoek )
  • KOI is ambassadeur van Veilige publieke taak en veilige zorg.
  • KOI wordt veelvuldig ingeschakeld door externe partners.
  • De trainingen van Keuze Opleidngs iIstituut KOI  worden hoog gewaardeerd, ook internationaal.
  • KOI heeft al meer dan 20 jaar ervaring. 
  • De methodiek werkt echt en is uniek met docenten die werken vanuit passie en niet omdat het moet. 
     

 

Docenten van KOI ( Keuze opleidings Instituut )

Wij zijn bezig met nieuwe foto's van onze docenten.

Leo Keuvelaar docent en eigenaar KOI keuze opleidings instituut

Judith Brinkman back office en eigenaar KOI keuze opleidings instituut

Jeroen Stoute 

Samir Spirtovic

Sander Saers

jan Plaisier

Sekano Ntoane

Erik Roessink

Marcelino Smit

Albert Coster

Tomas Tomson

Janco verboom

John Nelisse

Silvester Kleijn