Privacy verklaring

Privacy verklaring KOI

Inhoud

1. Inleiding
2. Rechten van betrokkene
3. Verstrekking aan derden, bewaren en beveiligen
4. Verwerkingen
5. Website
6. Wijzigingen

1. Inleiding

KOI gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het van klanten en opleiders vastlegt. KOI houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. KOI verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn taak (bijvoorbeeld het geven van trainingen ten behoeve van vakbekwaamheid en nascholingen, code 95 door CBR gecertificeerde nascholingen vakbekwaamheid, communicatie, omgang met agressie, criminaliteitspreventie trainingen)

2. Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht KOI te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons postadres.

3. Verstrekking aan derden, bewaren en beveiligen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verder zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

4. Verwerkingen

KOI kent de volgende verwerkingen van persoonsgegevens. Als KOI verwerken we onder andere uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de door u opgeven deelnemers. Om u een goed overzicht te kunnen geven welke persoonsgegevens worden verwerkt hebben wij onderstaand overzicht opgenomen :
Betrokkene(n)
Deelnemende Kandidaten

Persoonsgegevens
BSN
naam
voornamen
Voorletters

titulatuur
geboortedatum
kandidaatsnummer
cursusgegevens
gegevens ten behoeve van omwisseling
gegevens ten behoeve van certificaat van deelname aan training

Verzameldoel primair
1. Afhandelen van een aanvraag van een nascholing, training of bevordering van deskundigheid, aanvraag van omwisseling.
2. Communicatie door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
3. Beantwoorden van vragen of klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

Verzameldoelen secundair
1. managementdoeleinden
2. Statistiek (anoniem)
3. Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid
4. Berekenen, vastleggen en innen van gelden en het
in handen stellen van derden van vorderingen

Ontvangers
1. personen belast met de uitvoering van de doelstellingen
2. Opleider

5. Website

De website van KOI bevat verschillende informatiebronnen zoals afbeeldingen, foto’s, teksten, cijfers, geluids- en/of videofragmenten, grafisch materiaal en links. Het is niet toegestaan om door middel van kopiëren of enige andere wijze gegevens van de website over te nemen.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

KOI spant zich in om de inhoud van de website actueel, volledig, correct en beschikbaar te houden. KOI kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onregelmatigheden in de actualiteit, volledig-, correct- en beschikbaarheid en sluit hieromtrent iedere aansprakelijkheid uit. Dit laatste geldt eveneens voor de websites waarnaar KOI verwijst.
KOI hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

6. Wijzigingen

KOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement op www.keuze@org voor eventuele updates. Juni 2018